Wie is Ikaros

vzw IKAROS is een contactgroep voor

  • ouders van kinderen met epilepsie
  • mensen met epilepsie, partners en familieleden
  • geïnteresseerden

We willen

  • epilepsie beter gekend en sociaal meer aanvaard maken,
  • correcte informatie verstrekken,
  • uw en onze ervaringen delen,
  • een steun zijn voor mekaar,
  • uw belangen en die van de andere mensen, die met epilepsie geconfronteerd zijn, verdedigen