Welkom

  • Ben je ouder van een kind met epilepsie?
  • Of heb je zelf epilepsie, je partner, familielid, vriend?
  • Of heb je als jongere met epilepsie heel wat vragen of nood aan een babbel?
  • Of ben je al of niet beroepshalve geïnteresseerd in epilepsie?

dan kan je terecht bij onze Epilepsiecontactgroep IKAROS vzw!

vzw IKAROS werkt nauw samen met de Epilepsie Liga

privacybeleid vzw IKAROS


dankuwel Een welgemeend 'DANKJEWEL'

  • aan alle mensen in de zorg: artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, zorgbegeleiders, … 
  • aan de mensen werkzaam in de supermarkten en zij die zorgen voor de bevoorrading, ...
  • aan de postbodes, de vuilnisophalers, de poetsdiensten, ...
  • aan de vele vrijwilligers, buren en vrienden, ...
  • aan jullie allemaal ...

om er voor te zorgen dat het in deze moeilijke tijd leefbaar blijft voor iedereen!

Ook vzw IKAROS is stand-by via email en telefoon voor iedereen die ons nodig heeft!