Welkom

 • Ben je ouder van een kind met epilepsie?
 • Of heb je zelf epilepsie, je partner, familielid, vriend?
 • Of heb je als jongere met epilepsie heel wat vragen of nood aan een babbel?
 • Of ben je al of niet beroepshalve geïnteresseerd in epilepsie?

dan kan je terecht bij onze Epilepsiecontactgroep IKAROS vzw!

vzw IKAROS werkt nauw samen met de Epilepsie Liga

privacybeleid vzw IKAROS

vzw IKAROS is een contactgroep voor

 • ouders van kinderen met epilepsie
 • mensen met epilepsie, partners en familieleden
 • geïnteresseerden

We willen

 • epilepsie beter gekend en sociaal meer aanvaard maken,
 • correcte informatie verstrekken,
 • uw en onze ervaringen delen,
 • een steun zijn voor mekaar,
 • uw belangen en die van de andere mensen, die met epilepsie geconfronteerd zijn, verdedigen

We organiseren

 • vier maal per jaar een  informatie- of  praatnamiddag rond epilepsie, waar ook kinderen en jongeren welkom zijn
 • gesprekavonden voor doelgroepen zoals ouders van kinderen met epilepsie, mensen met epilepsie en partners
 • een tweejaarlijks weekend voor onze leden

We geven

 • de nodige informatie en steun via telefoon, internet, folders en brochures
 • informatie- en vormingssessies over epilepsie aan scholen en studenten, verenigingen, diensten en instellingen

vzw IKAROS nodigt iedereen uit tot meer openheid rond de aandoening ‘epilepsie’!

vzw IKAROS werkt nauw samen met de  Epilepsie Liga (http://www.epilepsieliga.be) en de andere Vlaamse Kontaktgroepen voor Epilepsie (VKE) (zie LINKS).


vzw IKAROS is een erkende vrijwilligersorganisatie - decreet van 23/3/94 betreffende het Georganiseerd Vrijwilligerswerk in de Welzijns- en Gezondheidssector - Vlaamse Overheid – Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Afdeling Welzijn en Samenleving.

Ondernemingsnummer 425841975