Welkom

  • Ben je ouder van een kind met epilepsie?
  • Of heb je zelf epilepsie, je partner, familielid, vriend?
  • Of heb je als jongere met epilepsie heel wat vragen of nood aan een babbel?
  • Of ben je al of niet beroepshalve geïnteresseerd in epilepsie?

dan kan je terecht bij onze Epilepsiecontactgroep IKAROS vzw!

vzw IKAROS werkt nauw samen met de Epilepsie Liga

privacybeleid vzw IKAROS


Belangrijke informatie!

- Algemene informatie over COVID-19 voor mensen met epilepsie - link

    bron: IBE - ERN (European Reference Network en EpiCare (30 maart 2020)

- Boodschap van de apothekers aan hun chronische patiënten - link

    een oproep om bij een ziekenhuisopname zeker je medicatieschema mee te nemen


 

'DANKJEWEL'

om je te houden aan de corona-maatregelen en er zo voor te zorgen dat het in deze moeilijke tijd leefbaar blijft voor iedereen. Hou het veilig en blijf gezond!

vzw IKAROS is stand-by via email en telefoon voor iedereen die ons nodig heeft!