Info-momenten

Informatie- en praatnamiddagen

vzw IKAROS organiseert 4 maal per jaar een informatie- of praatnamiddag:

  • op de informatienamiddagen geeft een arts of specialist ter zake een voordracht over een medisch of een meer sociaal aspect van epilepsie
  • op praatnamiddagen staat het uitwisselen van ervaringen rond een bepaald thema centraal

Voor thema’s en data: zie activiteiten