Zou je vrijwilliger willen worden?

Zou je graag als vrijwilliger willen meewerken bij vzw IKAROS?

Wij zoeken vrijwilligers ...

VZW  IKAROS is sedert 1995 een erkende vrijwilligersorganisatie binnen het vrijwilligersdecreet van de Vlaamse Overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Het 'lotgenotencontact' is één van de belangrijkste pijlers van onze werking.

VZW IKAROS zoekt medewerkers/vrijwilligers - personen met epilepsie, ouders, partners of familieleden van iemand met epilepsie  - die zich willen inzetten om andere betrokkenen te steunen, te luisteren naar hun verhaal en hen indien nodig bijkomende correcte informatie te geven!

Een kandidaat-vrijwilliger krijgt ruim de tijd om zich in te werken via verschillende vormingsmogelijkheden. Wij bieden onkostenvergoeding, wettelijke vrijwilligersverzekering, afspraken- en informatienota.

Ben je bereid een deel van je vrije tijd ter beschikking te stellenvan onze contactgroep? Neem dan contact op met het secretariaat!

.