Eerste hulp bij aanvallen

De vijf hoofdregels zijn:

  1. Sla niet in paniek en blijf bij de persoon
  2. Probeer te voorkomen dat hij tijdens de aanval (nog meer) letsel oploopt (bv. voorwerpen waaraan hij zich kan kwetsen verwijderen).
  3. Zorg dat de ademhaling, en dus de toevoer van zuurstof, zo weinig mogelijk gehinderd wordt.
  4. Het tegenhouden van de schokkende bewegingen of iets tussen de tanden wringen is af raden en doet meer kwaad dan goed.
  5. Behoed de persoon voor onaangename ervaringen na de aanval, en vertel hem op een rustige manier wat er gebeurd is als hij terug bij bewustzijn is.

 

Specifieke hulp bij de verschillende aanvalsvormen:

De tonisch-clonische aanval (grote aanval):

  • knellende kledingstukken losmaken, iets onder het hoofd leggen en proberen de persoon in veiligheidshouding te leggen, het hoofd opzij zodat eventueel speeksel uit de mond kan vloeien en de tong de luchtpijp niet kan afsluiten.
  • de persoon niet laten drinken, hij is vaak te suf en de kans op verslikken is groot het is meestal niet nodig de 100-hulpdienst te bellen, de aanval gaat vanzelf over;
  • medische hulp is wél nodig als de aanval niet over gaat, de schokken blijven duren (langer dan vijf minuten) en de persoon niet tot het bewustzijn komt (status) of als deze zich door de aanval gekwetst heeft de vijf hoofdregels toepassen

Absences

Bij absences is geen directe tussenkomst nodig, het bewustzijn komt snel terug, maar bij bv. een kind in de klas is het nodig de gemiste leerstof te herhalen.
Indien zich een absence voordoet midden in het drukke verkeer kan er toch een gevaarlijk situatie ontstaan, waarbij het dan nodig is de persoon zo snel mogelijk in veiligheid te brengen.

Partieel complexe aanval

De partieel complexe aanval gaat gepaard met verlaagd bewustzijn, en de persoon doet vaak automatische bewegingen. Laat hem zijn gang gaan maar blijf in de buurt en voorkom dat de persoon in gevaarlijke situaties terecht komt zonder hem onder dwang te willen stilhouden, hij kan zich ertegen verzetten en mogelijk agressief reageren.